Generell kurs informasjon/General workshop information

I nettbutikken finner du beskrivelse og påmelding til våre kurs.

You will find all workshops on the workshop meny in our webshop,

 

Information in english at the end of the page

Generell kursinformasjon

Påmelding:

 

 

Bindende påmeldingen gjøres fra nettbutikken, og du vil motta bekreftelse med faktura kort tid etter påmeldingen. For å unngå fakturabegyr, er du velkommen til å betale med kredittkort, VISA eller Mastercard, fra nettbutikken, og du mottar kvittering etter få dager.

Det er begrenset antall deltakere på kursene, og ved påmelding gjelder "først til mølla" prinsippet.

Sted:  

Om ikke annet er angitt på det enkelte kurs, holdes kurset i Ullforms nye lokaler i Rosenkrantz Gate 45, 4010 Stavanger

Depositum: 

 

Enkelte kurs faktureres med halv kursavgift som depositum, og restbeløpet ca. 1 måned før kursstart. Dette kommer frem på informasjonen om det enkelte kurs.

 

Kursavgift & Restbeløp: 

 

Kursavgift el. depositum og restbeløp skal innbetales innen forfallsdato, og vi forbeholder oss retten til å gi plassen videre om så ikke skjer.

 

Kansellering:

 

 

Hvis vi må kansellere kurs pga. sykdom eller andre uforutsette hendelser, returneres innbetalt depositum/kursavgift, men strekker oss langt for å unngå å avlyse. Dette blir informert om umiddelbart sammen med evt. endringer.

 

Avbestilling:

 

Ved avbestilling av tildelt plass innen 1 måned før kursstart, tilbakebetales innbetalt depositum/kursavgift minus et administrasjonsgebyr på kr. 250,-. Avbestilling skal skje skriftlig til post@ullform.no. Ved avbestilling 30-0 dager før kursstart, refunderes innbetalt beløp minus 250,- om plassen kan tildeles en på venteliste. Hvis du ønsker å overlate din plass til en du selv har "funnet" er du velkommen til å gjøre det, men vi må få beskjed.

General workshop information

Sign-up:

Sign-up application is commiting from the webshop, and you will receive a confirmation and invoice shortly after. In order to avoid any invoicing fee, you are welcome to pay by VISA or Mastercard. All orders outside Norway must be paid by credit card.

Number of participants are limited, and the "first come - first served" principal apply.

Location:

Unless otherwise announced, all workshops are given at Ullforms new location in Rosenkrantz Gate 45, 4010 Stavanger. This is close to the town center and several B&B and hotels nearby - Have a look at my "links" at the main menu.

Deposit:

Some workshops might be invoiced with half fee as deposit, and the remaining fee approx 1 month prior o the workshop. This is announced in the description of the course if applicable.

Workshop fee & ramaining fee:

The workshop fee or deposit must be paid within due date, and we take the liberty to cancel the application and pass it on to another applicant if this happens.

Cancellation of workshop:

If we have to cancel a workshop as a result of illness or other unpredictable cirkumstances, we will return received payment. However, we will do our best to avoid cancellation, and of course inform all immediately re. any changes. 

Cancellation of application:

Cancellation of application within 1 month prior to workshop, will be refunded with paid fee, minus an administration fee of Nok 250,-. The cancellation has to be sent by email to post@ullform.no. Cancellations between 30-0 days prior to workshop will be refunded as above if the place can be taken by one on the waiting list. You are welcome to find someone yourselv, as long as we are informed about their name, adress, phone etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UllformMobiltelefon: 90678781Nettstedkart / Site map