Kjøp- og Leveringsbetingelser / Terms of purchase and delivery

Ved bestillinger via nettbutikken, e-mail eller telefon, vennligst gjør deg kjent med følgende:

When ordering from the webshop (nettbutikken), e-mail or phone, please note the following:

Kjøp- og bestillingsbetingelser     Terms of purchase- and payment

Adresse/Adress:

Ullform
Turveien 20, 4018 Stavanger

Foretaknr. NO 971 340 320MVA

Tlf/Phone: +47 90678781
E-mail:
post@ullform.no

Web-adresse: www.ullform.no

Bestilling

Du kan bestille varer fra Ullform på følgende måter:

Fra netbutikken eller e-mail post@ullform.no

eller pr. telefon +47 90678781:


Mandag - fredag:  10:00 - 16:00
Torsdag:                10:00 - 19:00

Orders

You are welcome to place orders with Ullform as follows:

From our webshop (nettbutikk) www.ullform.no or e-mail post@ullform.no,

or by phone 0047 90678781:


Monday through Friday:    10:00 - 16:00

Thursday:                            10:00 - 19:00

 

 

Betalingsbetingelser

Norge: Varene betales med kredittkort, postoppkrav eller forhåndsbetaling.

Utlandet: Varer til utlandet betales med kredittkort eller forhåndsbetales om ikke annet er avtalt. Opplysninger vedr. faktisk kostnad inkl. frakt. blir opplyst om før betaling foretas. Alle bankomkostninger i forbindelse med transaskjonen bæres av kunde.

Betaling gjerne med kredittkort, VISA eller Mastercard og unngå fakturagebyr.

Ved betaling etter forfall bortfaller evt. rabatt, og gebyr på 50,00 + 2% rente  pr. påbegynt måned.

Bank: Handelsbanken Stavanger, Verksgaten 24, Postboks 7034, 4001 Stavanger
BIC/SWIFT: HANDNOKK
IBAN-nr. NO3196861054257

 

Terms of payment

Norway: Orders can be paid by credit card or prepaid.

Abroad: Export orders are on a pre-paid basis, by credit card or otherwise agreed. Complete costs, including freight will be informed about prior to payment request. All bank charges concerning the transfer is carried by purchaser.

Payment by credit cards VISA and Mastercard are welcome, and the invoice fee will not be added.

If payment is received after due date, discounts are cancelled and a fee of kr 50,- is added, as well as a 2% interest fee.

Bank: Handelsbanken Stavanger, Verksgaten 24, Postboks 7034, 4001 Stavanger
BIC/SWIFT: HANDNOKK
IBAN-nr. NO3196861054257

Levering

Vi gjør vårt ytterste for å sende bestilte varer innen 24 timer på hverdager.

Forsinkelser kan påregnes ved bestilling av varer som i perioder er utsolgt.

 

Delivery

We do our utmost to send orders within 24 hours (weekdays Monday-Friday). Parcels for abroad are sent the day  payment confirmation is received from the bank.

Delays can be expected for products out of stock.

 

Forsendelse - Posten Norge

Brev og pakker sendes med Posten Norge og faktureres iht. deres til enhver tid gjeldende takster.

Ved bestilling over nettbutikken genereres automatisk kr. 149,-/345,-/920,- (avhengig av land) i porto, som reduseres manuelt til faktisk fraktkostnad.

Ullform er ikke ansvarlig for skader på brev og pakker el. bortkomne brev og pakker under transport hos Posten Norge eller Tollpost.

Shipment - Posten Norge 

Letters and parcels are send with Posten Norge and charges according to their fees.

When ordering through our web-shop a charge of kr. 149,- / 330,- /920,- (depending on country) is automaticly added as freight. However, this is reduced manually, depending on actual freight cost.

Ullform is not responsible for damage on letters and parcels nor lost letters and parcels during transport carried out by Posten Norge or Tollpost.

 

Angrefrist

Det er 30 dager full angre-returrett på varene fra fakturadato, hvis varen er i samme stand som da du mottok den.

Hvis du velger å angre et kjøp, returneres varene til adressen over.  Når varen er mottatt hos Ullform og godkjent,  krediteres kjøpsprisen. Kostnader i forbindelse med retur bæres av kjøper.

Ved retur av varer skal sendingen tydelig merkes med navn, adresse, telefonnummer på avsender.

Regrets

There is a 30 days full return right on ordered products as from date of invoice, as long as the product is in the same condition as when received.

If you choose to regret a purchase, the goods is to be returned.

When the product is received and accepted by Ullform, the purchase price is creditted. Costs related to return is to be carried by purchaser.

When returning products, the parcel must include name, adress, phonenumber of sender (purchaser).

 

Reklamasjon

Feil eller mangler på varer i forsendelsen skal meldes umiddelbart og innen 30 dager.

Norsk kjøpslov gjelder .

 

Claims

Defects or errors on products must be claimed as soon as poosible and within 30 days.

Norwegian law re. purchase is applicable.


 

 

UllformMobiltelefon: 90678781Nettstedkart / Site map